title
title
title
title
title
title
title
title
מפעלים וחברות

תאגידי הקבוצה

 • עוף הגליל

 • קואופרטיב ג"ע

 • גליל קירור

 • גג

 • ענאגל

 • אבוקדו גל

 • מיגל

 • מו"פ צפון

 • גליל ליס

 • דשן הצפון

 • מילובר

 • מנפטת הצפון

 • בשבילנו