title
title
title
title
title
title
title
title
אגף הסחר - משקי הגליל העליון
אגף הסחר - "משקי הגליל העליון" ( מג"ע ) הינו אגודה שתופית מרכזית לחקלאות.
זהו למעשה ארגון הקניות של כל הקיבוצים והמפעלים אשר חברים במשקי הגליל העליון.
מטרת הארגון הינה נתינת שרותי רכש קואופרטיבי תוך כדי שימוש ביתרון לגודל וזאת בכדי לאפשר תנאי סחר הטובים והנוחים ביותר הן לחברי הארגון והן לספקים.

מג"ע שמה בחזית את עקרון מתן השירות הטוב ביותר בעבור חבריה.

כיום מג"ע בנויה לתת מענה זמין ונוח בעבור כל סוגי הרכש והספקים הקימים ואכן עושה זאת בפעילותה היומיומית.

היסטוריה
הארגון נוסד בשנת 1946 על ידי קיבוצים מהגליל העליון המזרחי וזאת על מנת לשרת את חבריו בתחום הקניה והאשראי.
לאחר הקמת מדינת ישראל הוקמו באזור שורת קבוצים נוספים שהצטרפו לארגון.
בעקבות מלחמת ששת הימים הוקמו קבוצים ברמת הגולן. קיבוצי צפון הגולן הצטרפו למג"ע.
בסוף שנות השבעים עד מחצית שנות השמונים הצטרפו קבוצים חדשים נוספים אשר הוקמו בגליל העליון ובגולן.

בסכומו של תהליך מונה הארגון 35 חברים ( 34 קבוצים ומושב שתופי אחד).

מג"ע היוותה ומהווה צלע במשולש: פיתוח הגליל, שהוקמה על מנת לפתח מפעלים אזוריים שיעמידו שירותי עבוד תוצרת משותפים ובעלי יתרונות לגודל לרשות ענפי החקלאות בקבוצים שבאזור, משקי הגליל העליון – מג"ע , ארגון הקניות שנועד לשרת את חבריו ביצירת מערכת קניות מרוכזת ויעילה תוך התבססות על יתרון הגודל
ו קיבוצי הגליל העליון, הגוף הפיננסי שמפתח כלים פיננסיים להגדלת והוזלת האשראי העומד לרשות החברים ומפעלי פתוח הגליל .

כיום
המערכת המשולשת ממשיכה בקיום תפקידיה על אף שנויים שחלו וחלים בפעולות מרכיביה ובאורחות חייהם של חבריה.
הארגון, צבר במהלך השנים הון עצמי משמעותי, והשתחרר מכל תלות במערכת הבנקאית. 

הארגון עוסק כיום בעיקר בתחומים הבאים:
• ארגון קניות - רכישה מרוכזת של תשומות לחקלאות, לפעילות העסקית והפרטית בקיבוצים ובמפעלים, אחזקת אדם ולמעשה כל פעולות הרכש הנידרשות.
• מוסד כספי – העמדת אשראים לטווח קצר למימון הפעילות השוטפת, והלוואות זמן ארוך למימון השקעות וצמיחה.
• זרוע פיננסית של החברה לפיתוח הגליל. הארגון הינו חלק מקבוצת "פיתוח הגליל" ומהווה זרוע כספית של חברת האחזקות ושל המפעלים האזוריים.

מג"ע מקיימת את מערכת הקניות ואת המערכת הפיננסית תוך יחסי אמון בינה לבין חבריה והתאגידים האזוריים והמוניציפליים.