title
title
title
title
title
title
title
title
אודות משקי הגליל העליון (מג"ע)אודות מג"ע


"משקי הגליל העליון" ( להלן מג"ע ) הינה אגודה שיתופית מרכזית של כל הקיבוצים בגליל העליון ובצפון רמת הגולן, המשמשת כאירגון קניות. "קיבוצי הגליל העליון"  הינה אגודת אחות למג"ע, המשמשת זרוע פיננסית לארגון. הסטוריה


הארגון נוסד בשנת 1945 ע"י קיבוצים מהגליל העליון המזרחי על מנת לשרת את חבריו בתחום הקניה והאשראי.

לאחר הקמת מדינת ישראל הוקמו באזור קבוצים נוספים שהצטרפו לארגון, והוא צמח והתרחב. 

בשנות השבעים של המאה הקודמת  הצטרפו למג"ע  קיבוצי צפון  הגולן.


כיום מונה הארגון 35 חברים (34 קבוצים ומושב אחד).

 

מג"ע היוותה צלע במשולש, שמנה בעת הקמתו את "ועד הגוש" והפך אחר הקמת המדינה למועצה האזורית הגליל העליון, את החברה לפתוח הגליל שהוקמה על מנת לפתח מפעלים אזוריים שיעמידו שירותי עבוד תוצרת משותפים ובעלי יתרונות לגודל לרשות ענפי החקלאות

בקבוצים שבאזור, ואת ארגון הקניות שנועד לשרת את חבריו ביצירת מערכת קניות מרוכזת ויעילה בצד פתוח כלים פיננסיים להגדלת והוזלת האשראי העומד לרשות החברים, לרשות מפעלי פתוח הגליל, המועצה האזורית ושאר גופים מקומיים ואזוריים בעלי זיקה לקיבוצי האזור.

 

הארגון הוביל בעשור האחרון  הסדרים מיוחדים ,  לרכישת חובות קשים של כמה מקיבוציו מהמערכת הבנקאית. הסדרים אלה שחררו את הקיבוצים מעול כבד ואפשרו להם לחזור למסלול התפתחות וצמיחה.

 

 

כיום


מג"ע וקיבוצי הגליל העליון הן חלק מקבוצת מקבוצת "פיתוח הגליל" שייעודה  -

 

להנהיג, להוביל וליזום פיתוח עסקי וחקלאי בגליל העליון והקיבוצים השותפים.

לשמר ולפתח את הנכסים הקיימים (מפעלים, קרקע, מים, תשתיות), לייצר פעילויות כלכליות חדשות, לייצג את השותפים מול המערכות הכלכליות הארציות והשלטוניות ולקיים מערכת סיוע הדדי לטובת השותפים.

 

·            אירגון קניות  -  עוסק בביצוע רכישה  מרוכזת והסכמי סחר של תשומות לחקלאות ולפעילות העסקית והפרטית בקיבוצים ובמפעלים, תוך ניצול  יתרונות הגודל.

 

·            המוסד הכספי – נותן שירותים פיננסיים לקיבוצים החברים ולתאגידים אזוריים. מעמיד אשראי לטווח קצר למימון הפעילות השוטפת, והלוואות זמן ארוך למימון השקעות וצמיחה.