משקי הגליל העליון

 

ארגון הקניות "משקי הגליל העליון" ( להלן מג"ע ) הינו אגודה שתופית מרכזית לחקלאות. "קיבוצי הגליל העליון" הינה אגודת אחות למג"ע, המשמשת זרוע פיננסית לארגון.

 

הסטוריה
הארגון נוסד בשנת 1946 ע"י קיבוצים מהגליל העליון המזרחי על מנת לשרת את חבריו בתחום הקניה והאשראי.
לאחר הקמת מדינת ישראל הוקמו באזור שורת קבוצים נוספים שהצטרפו לארגון, החל תהליך התרחבות בשלבים. בעקבות מלחמת ששת הימים הוקמו קבוצים ברמת הגולן. קיבוצי צפון הגולן הצטרפו למג"ע. בסוף שנות השבעים עד מחצית שנות השמונים הצטרפו קבוצים חדשים נוספים אשר הוקמו בגליל העליון ובגולן. בסכומו של תהליך מונה הארגון 35 חברים ( 34 קבוצים ומושב שתופי אחד).

מג"ע היוותה ומהווה צלע במשולש, שמנה בעת הקמתו את "ועד הגוש" והפך אחר הקמת המדינה למועצה האזורית הגליל העליון, את החברה לפתוח הגליל שהוקמה על מנת לפתח מפעלים אזוריים שיעמידו שירותי עבוד תוצרת משותפים ובעלי יתרונות לגודל לרשות ענפי החקלאות בקבוצים שבאזור, ואת ארגון הקניות שנועד לשרת את חבריו ביצירת מערכת קניות מרוכזת ויעילה בצד פתוח כלים פיננסיים להגדלת והוזלת האשראי העומד לרשות החברים, לרשות מפעלי פתוח הגליל, המועצה האזורית ושאר גופים מקומיים ואזוריים בעלי זיקה לקיבוצי האזור.

 

כיום
המערכת המשולשת ממשיכה בקיום תפקידיה על אף שנויים שחלו וחלים בפעולות מרכיביה ובאורחות חייהם של חבריה.
הארגון, צבר במהלך השנים הון עצמי משמעותי, והשתחרר מכל תלות במערכת הבנקאית. הארגון עוסק כיום בעיקר בתחומים הבאים:
• אירגון קניות - רכישה מרוכזת של תשומות לחקלאות ולפעילות העסקית והפרטית בקיבוצים ובמפעלים, תוך ניצול של יתרונות הגודל.
• מוסד כספי – העמדת אשראים לטווח קצר למימון הפעילות השוטפת, והלוואות זמן ארוך למימון השקעות וצמיחה.
• הסדרים מיוחדים – הארגון הוביל בשנים האחרונות הסדרים לרכישת חובות קשים של כמה מקיבוציו מהמערכת הבנקאית. הסדרים אלה שחררו את הקיבוצים מעול כבד ואפשרו להם לחזור למסלול התפתחות וצמיחה.
• זרוע פיננסית של החברה לפיתוח הגליל הארגון הינו חלק מקבוצת "פיתוח הגליל" ומהווה זרוע כספית של חברת האחזקות ושל המפעלים האזוריים. מג"ע מקיימת את מערכת הקניות ואת המערכת הפיננסית תוך יחסי אמון בינה לבין חבריה והתאגידים האזוריים והמוניציפליים.
 

אחזקות ריאליות
• מילובר - מג"ע שותפה בחלקים שווים, יחד עם משקי המפרץ ומשקי עמק יזרעאל במכון התערובת
• אלון - מגע מחזיקה במניות של חברת אלון כחלק מקבוצת האירגונים הכלכליים הקיבוציים

  
מערכת המידע
הארגון רואה מתפקידו להתאים את מערך המידע והבקרה על פיו הוא מתנהל, ואותו הוא מעמיד
לרשות חבריו משתמשיו, להתפתחויות העדכניות בתחום התקשורת והעברת ועיבוד נתונים. כל המידע הכספי לכלל לקוחותינו ולכלל הספקים העובדים עימנו נגיש, זמין ועדכני באמצעות אתר זה.