12/01/11
     
    נא, העבירו העתק מהודעתנו זו ,  
    לכל תאגידיכם העובדים עמנו , תודה  
     
     
     
     
    הנדון:  סגירת שנת  2011     
     
     
שלום    
     
        בכוונתינו לסגור ולהגיש דוחות כספיים לשנת 2011  לכל התאגידים שלנו :
     
  משקי הגליל העליון אחזקות  גליל עליון    
  קבוצי הגליל העליון גליל מימון תעשיות    
     
לפיכך , אבקשכם להזדרז ולהעביר לנו  פעולות  שברצונכם להעביר בשנת 2011          
     
עד לא יאוחר מתאריך  31/1/12  .
     
לאחר תאריך זה  , לא נוכל להעביר פעולות בשנת 2011  .
     
פעולות מאזניות שלנו , החזרים  וריבית לסגירת שנת 2011 , יתבצעו בחודשי  רישום  13/11  עד  15/11 .
     
אישורי יתרות לסוף שנת 2009 יונפקו רק לאחר רישום כל הפעולות המאזניות האלה .
     
             לתשומת לבכם וסבלנותכם אודה.
     
    בברכה    
            חוה גרצר