קבוצי הגליל העליון
    23/02/11
 
תשלומי חובה באמצעות קבוצי הגליל העליון    
    לחודש: 11/2011      
  שם יום  לא יאוחר    מועד  
  הדיווח בשבוע מתאריך בשעה החיוב  
  מס ערך מוסף ב' 14/03/11 כל היום 18/03/11  
  ביטוח לאומי ב' 14/03/11 כל היום 27/03/11  
  מס הכנסה - ניכויים ב' 14/03/11 כל היום 22/03/11  
  מס הכנסה - מקדמות ב' 14/03/11 כל היום 31/03/11  
             
דיווחי תשלומי חובה מתבצעים באמצעות האתר של התאחדות הארגונים
             
!!! "מ ת ח "  =  מערכת דיווחי תשלומי חובה    www.mik.co.il !!!
     
 
יש לשלוח צ'קים לפקודת  הארגון עבור הדוחות לתשלום
טלפון לבירורים  6816397  - 04 
     
    תודה על שיתוף הפעולה
            עילית הרדוף ציוני