"משקי הגליל העליון"
שעורי הריבית במערכת
25.5.11
להלן שיעורי הריביות החל מ 27.5.11 (במונחים שנתיים)
ריבית זכות 2.4%
ריבת חובה 9.45%
רבית חריגה 11.75%
לחברים במג"ע תנתן תוספת ריבית בשיעור 0.50% במונחים שנתיים, 
ליתרות זכות מעל 750,000 ₪.
דורית ברק