פעילות אגף הקניות במשקי הגליל העליון

 

באגף הקניות של משקי הגליל העליון חברים כיום 35 קיבוצים ,11 מפעלי החברה לפיתוח הגליל, בתי אריזה אזוריים , מועצה אזורית הגליל העליון , מרכז להשכלה תל חי , בתי ספר יסודיים

ותיכוניים אזוריים ועוד.

 

אגף הקניות עוסק בקביעת תנאי הסחר והתשלומים בתחומים הבאים:

* זרעים , דשנים , חומרי הדברה , ציוד השקיה ומים

* עיבודים חקלאיים

* תערובת ומזון לבעלי חיים

* אפרוחים לפיטום

* תרופות לבעלי חיים

* דלקים עבור תחנות פנימיות וצוברים

* תדלוק באמצעות דלקן

* שמנים למוסכים ולתעשיה

* גז בצובר ובמכלים ביתיים בנפחים של 12 - 48 ק"ג

* מוסכים

* אספקה טכנית מגוונת

* מזון ומשקאות למטבחים מוסדים , כל-בו ומרכוליות

* תרופות למרפאות הקיבוצים

* חומרי ניקוי וקוסמטיקה

* תווי שי לחגים

* סדקית, צרכי משרד ועוד...

 

מטרת אגף הקניות של משקי הגליל העליון , היא להשיג את תנאי הסחר הטובים ביותר תוך ניצול יתרון הגודל.

האגף מבצע בדיקות מדגמיות בחשבוניות הספקים , כדי לוודא שאכן תנאי הסחר שנקבעו מיושמים הלכה למעשה.

משקי הגליל העליון מבצע תשלום מרוכז לספקים השונים , לאחר שקיבל מצד אחד את חשבונית הספק ומצד שני את ההרשאה של הקיבוץ/מפעל הרוכש.

אגף הקניות של משקי הגליל העליון עובד בשיתוף פעולה מלא עם שאר ארגוני הקניות האזורים, הפרוסים במדינת ישראל.