קבוצי הגליל העליון      
    תשלומי חובה באמצעות קבוצי הגליל העליון   04/09/12  
     
      דיווחים לרשויות      
      לחודש: 08/2012          
    שם יום  לא יאוחר    מועד    
    הדיווח בשבוע מתאריך שעה החיוב    
    מס ערך מוסף ג' 18/09/12 כל היום 20/09/12    
    ביטוח לאומי ג' 18/09/12 כל היום 27/09/12    
    מס הכנסה - ניכויים ג' 18/09/12 כל היום 21/09/12    
    מס הכנסה - מקדמות ג' 18/09/12 כל היום 30/09/12    
  ניתן למצוא את המידע באתר האינטרנט,בהודעות הרצות במידע הכספי.  
  דיווחי תשלומי חובה מתבצעים באמצעות האתר של התאחדות  הארגונים  
  ("מ ת ח"     מערכת  דיווחי תשלומי חובה  )       www.mik.co.il  
     
     
              
         
         
         
  יש לשלוח צ'קים לפקודת  הארגון עבור הדוחות שלתשלום  
  טלפון לברורים  6816397  -  04  
      חג שמח ושנה טובה  
            שירה דן