ראשי
אודות
קרדו פיתוח הגליל ומג"ע
משקי גליל עליון
פעילות אגף הקניות
פיתוח הגליל
טפסים ומידע
רשימת ספקי מג"ע
הסכם ספקים
טופס פרטי חשבון בנק ספק
טופס ביטול הרשאות
טופס בקשה להקדמת תשלום
אישור ניכוי מס במקור קיבוצי הגליל העליון
אישור ניהול ספרים קיבוצי הגליל העליון
אישור ניכוי מס במקור משקי הגליל העליון
אישור ניהול ספרים-משקי הגליל העליון
רשימת קיבוצים ומספרי תאגידים לפי תקנות מע"מ 2010
רשימת אנשים העוסקים בנושא הרשאות
טופס ריכוז חשבונות חודשי
קניות
מחירונים ופרסומים
מדריך הרשאות באינטרנט
עלון הדשנים
ישובים
קישורים
ארגוני קניות
מ.א. גליל עליון
מ.א. גולן
תשלומי מועצות אזוריות
מועצות ייצור
התנועה הקיבוצית
דשן הצפון
טלפונים
משאבי אנוש
מפעלים
הנהלת פיתוח הגליל
ענא-גל
קואופרטיב ג"ע
מרכז ידע גליל
עוף הגליל
ג"ג
קירור גליל
אבוקדו גל
מידע כללי (האם צריך משהו מפה?)
מידע לקניין (האם צריך משהו מפה?)
מידע למורשים (האם צריך משהו מפה?)